ProProf Magazine nummer 29

Het nieuwe voetbalseizoen is alweer gestart. De eerste wedstrijden in de eredivisie en de Jupiler League brachten veel spanning en sensatie en beide divisies kennen met AZ en Eindhoven ook verrassende koplopers. Voor ProProf is het seizoen ook weer begonnen. Op 26 september heeft een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de spelersvakbonden en een delegatie vanuit het amateurvoetbal om te bekijken of het mogelijk is een CAO voor contractspelers in het amateurvoetbal uit te onderhandelen. Belangrijkste eis van de spelersvakbonden is de verplichting om gebruik te maken van een standaard spelerscontract dat geregistreerd moet worden bij de KNVB. Een dergelijk contract kent ook garanties bij ziekte of arbeidsongeschiktheid en geeft clubs en spelers rechten die ook in het betaald voetbal in gebruik zijn. Het eerste overleg was hoopgevend en partijen spraken af om later dit jaar verder te praten. Ook het standaard spelerscontract in het betaald voetbal is aan verandering toe. Medio 2010 is de CAO Contractspelers Betaald Voetbal, als gevolg van de crisis, versoberd en zijn er afspraken gemaakt met de clubs. Tot mijn verrassing duiken er de laatste maanden steeds vaker spelerscontracten op die betaald voetbal onwaardig zijn. Clubs nemen spelers als administratief medewerker in dienst of gebruiken een uitzendbureau als ‘tussenstation’ om spelers op part time basis een oproepcontract aan te bieden. Conform de reglementen van de KNVB zijn deze spelers amateur. Maar ze vallen niet onder de CAO Betaald Voetbal, ook al ontvangen ze een vergoeding. Ze worden dus ook niet door de CAO beschermd. De bonden vinden dit een onwenselijke situatie en hebben deze kwestie ondertussen besproken met de KNVB en FBO. Probleem is dat bovenstaande constructies strijdig lijken met de reglementen van de KNVB maar door de huidige regelgeving kunnen zij niet voorkomen worden. Eenzelfde problematiek doet zich voor bij opleidingsovereenkomsten waarin een clausule is opgenomen waarbij de speler onherroepelijk een aanbod moet aanvaarden dat hem namens de club op 16-jarige leeftijd wordt gedaan. Deze arbeidsovereenkomsten worden door spelers en hun ouders ondertekend voordat de spelers 16 jaar zijn. De club tekent pas op of na het bereiken van deze leeftijd en biedt de contracten dan pas ter registratie aan bij de KNVB. Op die manier voldoen ze toch aan de reglementen van de bond. ProProf is hier fel op tegen omdat wij van mening zijn dat ook hier de reglementen omzeild worden en spelers in een achterstandspositie raken. Bovendien lijken dergelijke constructies in strijd met de FIFA-regelgeving die bepaalt dat spelers onder de 16 jaar geen arbeidsovereenkomst mogen tekenen en pas vanaf hun 16e voor maximaal drie jaar mogen worden vastgelegd. In het eerder aangehaalde voorbeeld worden spelers voor hun 16e verjaardag al langer dan 3 jaar ‘geketend’. Spelersvakbonden, KNVB en FBO hebben nu de afspraak gemaakt om deze praktijken te bespreken en te bezien of het mogelijk is tot een betere standaardisering van de modelcontracten te komen. Doel is dan om het verplicht gebruik hiervan te verankeren in de reglementen. Als de sociale partners en de KNVB in deze missie slagen, kunnen we wat mij betreft al spreken van een geslaagd seizoen. Ko Andriessen Directeur ProProf VOORWOORD Een nieuw seizoen