ProProf Magazine nummer 30

Sinterklaasavond is zojuist achter de rug en kerstmis ‘lonkt’. Er staat weer een nieuw jaar voor de deur. Tijd om even terug te kijken en de ambities uit te spreken voor 2012. Nog steeds heeft een aantal clubs moeite het hoofd boven water te houden door dalende opbrengsten. Daar staat tegenover dat een gedeelte van de clubs de kosten veel beter onder controle heeft, waardoor de huishouding van die clubs gezond is. Gevolg is natuurlijk wel dat de salarissen van de spelers flink lager zijn. Met name in de eerste divisie levert dit problemen op. Je ziet steeds vaker amateurspelers die bij een club proberen alsnog een contract te ‘verdienen’ en tijdelijk gebruik maken van een WW-uitkering. Ik heb al eerder aangegeven dat ProProf bezwaar heeft tegen een dergelijke constructie. Als een speler namelijk geen contract afdwingt, bestaat de kans dat hij ook geen recht meer heeft op een WW-uitkering waardoor zijn sociaal vangnet verdwijnt en er voor de speler in kwestie acute betalingsproblemen ontstaan. De afgelopen tijd is onze servicedesk steeds vaker met dergelijke probleemgevallen geconfronteerd. Daarnaast zie je ook dat UWV, de uitkeringsinstelling, steeds moeilijker doet. Zo stond ik vorige maand een speler bij tijdens een hoorzitting bij UWV Amsterdam. De speler was gekort op zijn uitkering omdat UWV redeneerde dat hij tijdens ‘trainings-en wedstrijduren’ niet beschikbaar was voor de arbeidsmarkt. Dit terwijl een speler juist de trainingen en wedstrijden op dit niveau nodig heeft om zijn ‘skills’ op peil te houden. Deze activiteiten zou je daarom kunnen zien als scholing. De speler blijft bovendien in beeld en kan op elk moment een contract bij een willekeurige club accepteren. Een soort sollicitatie dus eigenlijk. Het is te hopen dat het UWV, in beroep, onze lijn volgt, anders komt een aantal spelers verder in de problemen. Op collectief gebied waren er de afgelopen periode wat confrontaties met werkgeversvereniging FBO. Er was een dispuut over de uitleg van CAO-bepalingen in relatie tot een recent arrest van de Hoge Raad en er was een verschil in inzicht over de stelling dat ook ingehuurde spelers te allen tijde onder de CAO zouden vallen. Uiteindelijk zijn beide kwesties in goed overleg tussen FBO, VVCS en ProProf prima opgelost. Dit geeft vertrouwen voor 2012 waarin we gezamenlijk ook weer een aantal discussies zullen moeten voeren met name over opleidingscontracten, amateurcontracten en clausules in spelerscontracten. In een recent overleg tussen de CSR en de directie van de KNVB gaf ook laatstgenoemde aan in dit overleg te willen deelnemen. In dit nummer vind je ook een impressie van het seminar dat ProProf samen met Pro Agent en in samenwerking met het CFK in november organiseerde op haar kantoor in Culemborg. Het seminar was volgens ons zeer geslaagd. De vraagstelling of het betaald voetbal klaar is voor de toekomst leverde mooie discussies op. Om haar leden in 2012 beter te kunnen bedienen heeft ProProf een nieuwe website laten ontwikkelen waar ook in dit nummer aandacht aan wordt besteed. Tevens hebben we het logo van ProProf opgefrist zodat dat nog jaren mee kan. De ambitie voor 2012 is om onze dienstverlening aan de leden, samen met de partners Berenschot, Indicia, Brantjes Veerman advocaten, Topsportdesk Rabobank en Wannet Sports Insurance verder uit te breiden om er zodoende voor te zorgen dat we als organisatie klaar zijn voor de toekomst!! Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2012! Ko Andriessen Directeur ProProf