ProProf Magazine nummer 28

Het is alweer april en de competitie loopt op zijn eind. Het ziet er naar uit dat de ontknoping dit jaar weer ongekend spannend wordt. Met nog een paar speelrondes te gaan kunnen zowel Twente, Ajax als PSV nog kampioen van Nederland worden. Terugkijkend is er deze jaargang weer veel reuring geweest. Los van probleemsituaties bij individuele clubs is er veel gesproken over de arbitrage. De eerste discussie ontstond al tijdens het afgelopen WK; wel of geen gebruik maken van technische hulpmiddelen? Later dit seizoen was er ook veel ophef over een aantal rode kaarten en de interpretaties van spelregels. Ook rondom spelersmakelaars is er veel te doen geweest. Lange tijd zag het ernaar uit dat de licentie zou worden afgeschaft en spelers in een ‘Wildwest’ terecht zouden komen. Een kritische discussie binnen alle geledingen van het betaalde voetbal volgde en lijkt resultaat te hebben gehad. Onlangs werd namelijk bekend dat de licentie voor spelersmakelaars in ieder geval dit jaar nog blijft bestaan. Bovendien zullen belangenbehartigers van profvoetballers ook in de toekomst aan regels gebonden zijn. Vorige week is het plan Taskforce ‘effectieve aanpak excessen’ gepresenteerd. De taskforce heeft de taak wangedrag op en rond het voetbalveld aan te pakken. In haar plan legt zij de nadruk op repressie. Er wordt nauwelijks over preventie van excessen gesproken. Zo worden er schorsingen van langer dan tien jaar voorgesteld, wat feitelijk neerkomt op een beroepsverbod voor profvoetballers. Ook de oproep van de taskforce om salarisbetalingen van profs die zich schuldig maken aan excessen stop te zetten, is aanvechtbaar. Spelers moeten immers gewoon trainen en hebben dan conform hun arbeidsovereenkomst recht op loon. Het plan ‘rammelt’ en is mijns inziens juridisch ook niet uitvoerbaar. Natuurlijk is het verschrikkelijk dat in het amateurvoetbal bijna wekelijks scheidsrechters worden gemolesteerd, maar dit lijkt eerder een gevolg van het oprekken van maatschappelijke normen en waarden. Dat moet hard aangepakt worden. Feit is dat dergelijke excessen in het betaalde voetbal nauwelijks voorkomen. Daardoor is het voorstel om de strafmaat voor het betaalde voetbal op te rekken te duiden als symboolpolitiek. Verder wordt op dit moment ook gesproken over de ‘werkingssfeer’ van de CAO Contractspelers betaald voetbal op ingehuurde spelers. Het lijkt een trend dat clubs in het betaalde voetbal steeds vaker spelers huren van buitenlandse clubs. In veel gevallen worden die ook doorbetaald door de buitenlandse clubs. De werkgeversvereniging FBO is van mening dat deze spelers niet onder de CAO Contractspelers betaald voetbal vallen. De FBO betwist dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de ingehuurde speler en de nieuwe Nederlandse club. De vakbonden daarentegen zijn van mening dat er – conform de regelgeving van de FIFA – een verplichting is om een arbeidsovereenkomst aan te gaan tussen de Nederlandse club en de ingehuurde speler. Dat is bijvoorbeeld belangrijk om in aanmerking te komen voor een overlijdensdekking en geeft een nabestaande recht op een uitkering bij overlijden. Inmiddels heeft de KNVB aan de FIFA de vraag gesteld hoe die bepaling moet worden uitgelegd. De uitkomst wordt spoedig verwacht. Dit alles is een selectie uit onderwerpen waar de professionals van ProProf dagelijks mee te maken hebben. In dit magazine komen een aantal van deze zaken nog uitgebreid terug. In de vrije tijd zijn collega Daan Hermes en ondergetekende hard aan het trainen voor Alpe d’HuZes. Op 9 juni zullen wij ieder proberen zes keer naar de top van de Alpe d’Huez te fietsen om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Een van de acties die wij daarvoor op touw hebben gezet is de organisatie van een ProProf benefietdiner. Een groot succes met een opbrengst van meer dan ¤ 10.000,- waarover ook verderop meer te lezen valt. Ko Andriessen Directeur ProProf