ProProf Magazine nummer 27

Sinterklaas is alweer aan het overwinteren in Spanje en het einde van het kalenderjaar is in zicht. 2010 was in alle opzichten een bijzonder jaar met hoogte- en dieptepunten. Het jaar was nog maar net begonnen toen voor het eerst in meer dan twintig jaar weer een betaald voetbalclub ophield te bestaan. Het faillissement van Haarlem was een groot dieptepunt. Het kampioenschap van FC Twente was verrassend goed en het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika was op sportief gebied het absolute hoogtepunt van 2010. De prestaties van Oranje zorgden voor een ongekende euforie in Nederland met de rondvaart door de grachten als hoogtepunt. Ook op het terrein van de arbeidsverhoudingen, waar ProProf actief is, was er veel reuring. Door de economische crisis, het uitblijven van transferinkomsten als logisch gevolg en het voeren van ongezond financieel beleid zijn veel clubs financieel in zwaar weer gekomen. In het voorjaar gingen clubvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de vakbonden met elkaar aan tafel zitten om te bekijken of ze een bijdrage konden leveren aan het terugdringen van deze crisis. Uitkomst van deze overlegrondes was een nieuwe CAO die de bedrijfstak de komende jaren op weg moet helpen om een verantwoorde loonkostenontwikkeling na te streven. Het einde van het jaar is een mooi moment om terug te kijken maar ook om vooruit te kijken en je te bezinnen op de toekomst. Op sportief gebied maak ik me niet veel zorgen. Het Nederlands elftal is al bijna geplaatst voor het EK in 2012 en in Europees verband halen Nederlandse clubs regelmatig punten waardoor Nederland in het seizoen 2012/2013 waarschijnlijk weer een extra club voor Europees voetbal mag inschrijven. Waar ik me wel druk over maak is het voornemen van de FIFA om in 2011 alle licenties van de spelersmakelaars in te trekken. Het huidige reglement wordt vervangen door een nieuw, waarbij de naam voor agent nu intermediair wordt. Deze intermediair hoeft echter geen licentie te hebben, waardoor iedereen dit beroep kan uitoefenen. Mijns inziens ontstaat hierdoor een ‘wild west’ waarvan de gevolgen voor spelers groot zijn. Een speler wordt straks verantwoordelijk voor de daden van zijn intermediair terwijl deze niet kan worden gesanctioneerd. Tevens dient hij zorg te dragen voor alle administratie. Deze extra inspanning zorgt ervoor dat de nationale bonden en de FIFA een enorme toestroom van informatie te verwerken krijgt. Dit terwijl het doel van de FIFA het verminderen van de werkdruk was. De FIFA schuift haar verantwoordelijkheid af, ze slaat de plank volledig mis. Spelers zijn, als werknemers in verhouding tot clubs de zwakkere partij en verdienen bescherming conform het arbeidsrecht. Ook voetballers onder de 16 jaar worden niet langer beschermd. Dankzij de FIFA wordt het mogelijk dat spelers van 12 jaar zich voor jaren kunnen binden aan dubieuze personen. Bijzonder in dit kader is dat de Internationale Vakbond Fifpro voorstander is van de nieuwe systematiek. Ze schijnt zelfs te hebben meegedacht over de totstandkoming van de nieuwe ‘draft’. Dit is opmerkelijk omdat de beide vakbonden in Nederland tegen de nieuwe systematiek zijn en ik me serieus afvraag of de Fifpro wel rekening heeft gehouden met de belangen van haar leden. Het zou passen in de traditie van het maken van goede voornemens als alle belanghebbenden in 2011 de handen ineen zouden slaan om te komen tot oplossingen voor bovengenoemde problemen. Ko Andriessen Directeur ProProf