ProProf Magazine nummer 25

Het jaar 2010 zal de boeken in gaan als een bijzonder jaar. Het betaalde voetbal verloor door een faillissement met HFC Haarlem een roemruchte club. Daarnaast degradeerde voor het eerst sinds 40 jaar een club uit het betaalde voetbal naar het amateurvoetbal. FC Oss zal volgend seizoen uitkomen in de topklasse, een nieuwe competitie van topamateurverenigingen die onder de sectie amateurvoetbal van de KNVB valt. Door schandalig gedrag van lieden die zich supporters noemen was de KNVB genoodzaakt om de bekerfinale over twee wedstrijden ‘uit te smeren’ terwijl dit uiteraard niet de bedoeling was. Dit alles vindt plaats tegen de achtergrond van een grote economische crisis die ook het voetbal in een stevige greep heeft. Nog steeds moet een aantal clubs voor haar voortbestaan vrezen terwijl ook voor een grote groep voetballers een onzekere tijd aanbreekt. De meest clubs hebben de afgelopen jaren op te grote voet geleefd. Bij de laatste vergadering van de Centrale Spelersraad vergeleek een speler het treffend. Het is alsof je met 15 euro naar de Albert Heijn gaat en denkt daarmee een volle winkelwagen te kunnen ‘shoppen’. Niet alleen de algehele teruggang van de economie, ook clubbestuurders zijn verantwoordelijk voor de deplorabele staat waarin een groot aantal clubs verkeert. Ze hebben simpelweg onverantwoord geld uitgegeven aan spelers, salarissen en fees. Om het Betaald Voetbal weer structureel gezond te kunnen maken is ook aan de spelersvakbonden gevraagd om mee te denken. Uiteraard hebben VVCS en ProProf deze handschoen opgepakt. Samen met vertegenwoordigers van clubs zijn we om de tafel gaan zitten om te bedenken hoe er bespaard kan worden op de kosten. Een voorgestelde collectieve salarisverlaging is echter door de bonden resoluut van de hand gewezen. Los van de juridische houdbaarheid zijn wij van mening dat bestaande contracten gerespecteerd moeten worden. Het feit dat in de eredivisie 40% van de contracten afloopt en in de eerste divisie 60% geeft de clubs voldoende mogelijkheden om op korte termijn besparingen door te voeren. Wel hebben de gesprekken inmiddels geresulteerd in besprekingen om de CAO open te breken en te verlengen. Uitgangspunt is hier, naast het realiseren van besparingen voor clubs, om een goed niveau van arbeidsvoorwaarden overeind te houden voor de contractspelers in ere- en eerste divisie. Een voorstel om contracten mogelijk te maken op basis van 12 uur van het minimumloon is dan ook van de hand gewezen. Verderop in dit nummer kun je meer lezen over de voorstellen en uitkomsten van de onderhandelingen. ProProf magazine heeft in deze uitgave met haar 25e uitgave een jubileumnummer. In 2010 kan zowaar dus toch nog een klein feestje gevierd worden. Als in de zomer nu ook nog Oranje, met tal van Proprof-leden, wereldkampioen wordt dan gaat alsnog ‘het dak eraf’ en zal 2010 voor eeuwig in de herinnering blijven hangen. Ko Andriessen Directeur ProProf