ProProf Magazine nummer 14

De laatste maanden van 2006 werden gekenmerkt door veldslagen in de politiek en het voetbal. ‘Normen en waarden’ was de kreet waarmee Jan Peter Balkenende het premierschap voor het leven lijkt te hebben verdiend. Andere politieke partijen zullen onderhand begrijpen dat op de bagagedrager springen de enige optie is. Natuurlijk gaven zij zich niet zonder slag of stoot gewonnen en dus werden er tijdens de verkiezingsstrijd en daarna in de nieuwe Tweede kamer verbale oorlogen gevoerd. Ook het voetbal werd de laatste maanden gekenmerkt door veel verbaal geweld. Zogenaamde supporters zongen voetballers toe dat hun moeder een snor had en die van scheidsrechters kwamen er niet veel beter van af. Ook coaches werden bedreigd en hooligans sprongen in Nederland over de hekken en betraden het veld. In het buitenland wilden Nederlandse ‘supporters’ gelijk maar een hele stad verbouwen. Ook de voetballers zelf lieten zich niet onbetuigd. Onder het motto ‘schelden doet geen pijn’ werden collega’s en leden van het arbitrale trio aangesproken met de taal van de straat. De laatste wedstrijden werden bovendien ontsierd door spelers die collega’s torpedeerden omdat de bal niet werd buiten geschoten terwijl een van hen op de grond lag en de scheidsrechter liet doorspelen. In de laatste vergadering van de Centrale Spelers Raad, vlak voor de kerst, is hier uitgebreid bij stil gestaan. Iedereen was het erover eens dat het not done is om tegen het arbitrale trio te tieren. De CSR vindt dan ook dat hiertegen opgetreden moet worden. Daarnaast was de CSR van mening dat als de scheidsrechter het spel niet stil legt er ten alle tijden doorgespeeld moet worden. Zelfs als er een collega op de grond ligt. Voor voetballers zou dit dan ook de norm moeten worden. Terug naar de politiek. Al jaren wordt er vanuit het voetbal gestuurd op een voetbalwet. In Engeland, waar men een dergelijke wetgeving heeft werkt het echt. Door stadionverboden met meldingsplicht en torenhoge boetes is het vandalisme daar spectaculair afgenomen. De KNVB heeft nu aan de Universiteit van Amsterdam gevraagd een concepttekst te schrijven voor een evenementenwet. De politiek, die de mond vol heeft van normen en waarden, hoeft deze voorzet nu alleen nog maar in te koppen. Gebeurt dat niet, dan is Den Haag medeverantwoordelijk voor nieuwe rellen en blijkt de term ‘normen en waarden’ niet meer dan een loze kreet. Ko Andriessen