ProProf Magazine nummer 13

Afgelopen week heb ik college gegeven aan een groep studenten van de UVA in Amsterdam. Aan het begin van het vragenrondje dook de meest gestelde vraag weer op: wat doet de vakbond eigenlijk precies voor voetballers? Aan de reactie van de studenten te zien namen ze genoegen met mijn antwoord, maar toen ik op kantoor terug kwam vroeg ik me af of een verwijzing naar onze statuten ook zou volstaan. In onze statuten is te lezen dat ProProf een beroepsorganisatie is voor voetballers in loondienst en zich tot doel stelt om de sociaal economische en maatschappelijke belangen van haar leden te behartigen voorzover deze voorvloeien uit hun (voormalige) arbeidsverhouding. In simpel Nederlands staat hier dat we ondermeer een Collectieve Arbeidsovereenkomst sluiten voor contractspelers. In de huidige CAO, die voor alle contractspelers in Nederland geldt, zijn onder andere bepalingen opgenomen over doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, betaling van het minimumloon onder voorwaarden, een ouderdomspensioen en een Sociaal Fonds. Door het Sociaal Fonds en hulp van de KNVB is het straks mogelijk om scholingsprogramma’s aan te bieden aan heel de bedrijfstak. Leden van ProProf kunnen daarnaast een beroep doen op onze organisatie voor aanvullende opleidingen en bemiddeling naar vacatures. Meer hierover in het artikel ‘Er is leven na voetbal’. Een ander middel om de belangen van onze leden te behartigen is het vertegenwoordigen van leden in de Centrale Spelersraad, het CFK en adviescommissies van de KNVB. Naast bovengenoemde collectieve zaken doen onze leden ook beroep op ProProf in allerlei individuele kwesties die gaan over de arbeidsverhoudingen. Hierbij moet je denken aan uitleg van contracten maar ook aan juridische hulp bij ontbindingen van arbeidsovereenkomsten. ProProf kan worden ingeschakeld bij elk juridisch probleem dat voortvloeit uit de arbeidsverhouding. In dit kader is ProProf een samenwerkingsverband aangegaan met advocatenkantoor BrantjesVeerman, ook daarover kun je meer lezen in dit nummer. ProProf biedt ook hulp aan spelers op het gebied van Sociale zekerheid. Je moet dan denken aan assistentie bij het aanvragen van WW-uitkeringen maar ook aan het voeren van bezwaarschriftprocedures als dit nodig is. Voorlichting is een andere belangrijke pijler van onze vakbond. Naast uitleg over CAO, Sociaal Fonds en contracten licht ProProf ook spelers voor over de CFK-regeling. Over zowel de overbruggingsregeling als het ouderdomspensioen kunnen leden terecht voor informatie. ProProf staat ook hier opgesteld als frontoffice, wat inhoudt dat leden met financiële problemen zich kunnen melden waarbij dan wordt geprobeerd samen een oplossing te vinden. De leden van ProProf zijn personen die als voetballer in loondienst werkzaam zijn in het betaalde voetbal of als amateur-speler voor een club in het betaalde voetbal spelen. Leden kunnen echter ook andere groepen zijn die door het bestuur worden toegelaten. FC Twente kent de primeur voor het opstarten van een proftak voor damesvoetbal. In de wandelgangen hoorde ik dat oud-lid Clemens Zwijnenberg en oud-bestuurslid Erik ten Hag hier de hand in hebben gehad. Ik ben benieuwd of Erik de dames voetballers zal aanraden lid te worden van onze vereniging.