ProProf Magazine nummer 47

2 december 2014 leek een historische dag te worden. Tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal steunden 33 van de 38 profclubs de KNVB-piramide. Een hoofdpijndossier kon eindelijk worden afgesloten. Op alle niveaus zou voortaan concurrentie zijn en dankzij de doorstroming van amateurclubs naar het betaalde voetbal zouden spelers meer kans maken om de sprong naar het betaalde voetbal te maken. Het doel van de piramide was om te komen tot een optimale talentontwikkeling. Anno 2018 vind ik de voetbalpiramide een doodgeboren kindje. De verplichte promotie en degradatie tussen de amateurs en de Eerste Divisie is weer uitgesteld. En er is onenigheid over de tweede elftallen, die deels in de amateurklassen spelen en deels in een aparte competitie. Het akkoord uit 2014 is mijns inziens door de KNVB zelf getorpedeerd door de afgesproken licentie-eisen opnieuw ter discussie te stellen. Een gering aantal clubs uit de Tweede en Derde divisie van het amateurvoetbal bleef zich verzetten tegen een klein aantal verplichte contractspelers. Het ging hier om deeltijdcontracten op minimumloonbasis. Niet meer dan reglementering van een bestaande praktijk. De KNVB vond het verstandig om terug te gaan naar de tekentafel. Aan deze tafel mochten vervolgens ook weer de betaald voetbalclubs aanschuiven om een potje ‘Koreaans onderhandelen’ te spelen. Oftewel opnieuw onderhandelen over zaken waarover al een akkoord bereikt is. Inmiddels is de voetbalpiramide onderdeel geworden van de veranderagenda. Je moet ondertussen hogere wiskunde gestudeerd hebben om het nog te kunnen begrijpen. De clubs besloten om te gaan onderhandelen over een masterplan om internationaal weer aan te kunnen haken. Naast kunstgras zijn de competitieopzet, verdeling van mediagelden, het opleiden van jeugdspelers en de voetbalpiramide aan de agenda toegevoegd. Je kunt je overigens afvragen of de clubs het zelf nog begrijpen. Nadat in 2017 Hypercube een onderzoek deed naar de competitieopzet mag dit keer, een jaar later dus, een extern bureau uit Engeland dit nog eens dunnetjes overdoen. Zes formats worden onderzocht, waaronder drie met zestien in plaats van achttien clubs. ProProf is geen voorstander van deze verandering zolang niet afdoende wordt onderbouwd wat een keiharde sanering ons sportief gaat opleveren. De onderzoeksresultaten en aanbevelingen worden volgende maand bekend gemaakt. Ik verwacht oude wijn in nieuwe zakken. Als dit inderdaad het geval is, hoop ik dat de KNVB de regie pakt. De bond kan zelfstandig een aantal maatregelen nemen waardoor er door de clubs minder te onderhandelen valt en hervormingen sneller kunnen worden doorgevoerd. En dan zou het zomaar kunnen dat over de resterende kwesties wel overeenstemming wordt bereikt.