ProProf Magazine Nummer 41

Na zes jaar keert Sparta terug naar de Eredivisie. Wie de vrijgekomen plaats in de Jupiler League gaat innemen is nog niet duidelijk. Dat heeft ook te maken met de situatie rond FC Twente. Op 9 mei maakt de KNVB bekend of FC Twente haar licentie behoudt. Dan wordt meteen duidelijk of er een directe degradant is. Door te hoge ambities raakte FC Twente verstrikt in schimmige betaalstructuren met buitenlandse makelaars en investeerders. Mismanagement van haar bestuurders leidde tot grote financiële problemen en nu wordt de club in haar voortbestaan bedreigd. Twente werd al een paar keer bestraft met puntenaftrek en boetes, maar dat is peanuts als je het vergelijkt met het intrekken van de licentie. Als dat gebeurt, wordt FC Twente namelijk teruggezet naar de derde divisie. Deze situatie geeft het manco aan van het huidige licentiesysteem. Tussen boetes en puntenaftrek en het intrekken van de licentie zit niets. Dat vind ik vreemd. In andere landen worden clubs meteen een divisie teruggezet bij financieel wanbeleid. Op die manier degradeerde Juventus ook al eens uit de Serie A. De KNVB zit ook in een lastig parket. De bond adviseert, controleert én sanctioneert. De KNVB adviseert aan de ene kant om de club te redden. Aan de andere kant deelt hij ook straffen uit om aan andere clubs te laten zien dat fraude niet wordt getolereerd. En dan moet een commissie van dezelfde KNVB vervolgens ook nog de begroting controleren. Ook de clubs, vertegenwoordigd in de ECV, beginnen te morren. Zij vinden dat ze geld zijn misgelopen omdat FC Twente vals heeft gespeeld. Zo zou FC Twente oneigenlijk gelden hebben ontvangen, met name tv- inkomsten. Deze misgelopen gelden zouden verhaald moeten worden en vervolgens weer verdeeld over gedupeerde clubs. Het lijkt mij nogal moeilijk vast te stellen om hoeveel geld het gaat. En dan de spelers. Ook zij zijn de dupe van de fraude van FC Twente. Volgens de redenatie van de clubs in de ECV hebben ook de spelers van die gedupeerde clubs geld misgelopen. Premies en tv-gelden gaan tenslotte voor een groot deel naar de spelers. Als lid van de Centrale Spelers Raad kreeg ik inzage in een rapport over de verantwoordelijkheid van de bestuurders die FC Twente aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Duidelijk werd dat er fraude is gepleegd en dat een groot aantal reglementen is overtreden. De raad van commis- sarissen werd hiervoor verantwoorde- lijk gesteld en moest aftreden, op een man na. Omdat deze persoon van buiten kwam, zou hij onvoldoende bekend zijn met de mores van het voetbal. Lachwekkend en onbegrijpelijk tegelijkertijd. De andere bestuurders zijn dus ver- antwoordelijk, maar worden zij ook aansprakelijk gesteld? Ik verwacht van niet. Noodzakelijk voor het voortbestaan van de club is dat er voor 1 mei een akkoord moet liggen met de schuld- eisers, een zogenaamd crediteuren- akkoord. Laat nou net een aantal van de verantwoordelijke bestuurders ook crediteur of schuldeiser zijn. Je zult zien dat zij enkel akkoord gaan met een crediteurenakkoord en dus met het voortbestaan van FC Twente, als zij niet worden vervolgd. FC Twente is een te mooie club om te verdwijnen uit het betaalde voetbal. Het lijkt me een duivels dilemma als je de club alleen kunt redden als je degenen die verantwoordelijk zijn voor de ondergang moet laten lopen.