ProProf Magazine Nummer 37

In mijn laatste column heb ik nog eens uiteengezet waarom ProProf een voorstander is van het voetballen op ‘gewoon’ gras. Toevallig of niet, nadat de pers mijn standpunten had opgepikt, raakte de discussie omtrent kunstgras in een stroomversnelling. Er waren veel medestanders, voornamelijk (oud-)voetballers die vinden dat kunstgras inderdaad voor ‘koeien zonder tanden’ is en dat het Nederlandse voetbal zichzelf een slechte dienst bewijst doordat steeds meer clubs op nepsprieten spelen. Er zijn echter ook veel criticasters die vinden dat kunstgras de toekomst heeft en de tijd niet tien jaar teruggezet dient te worden. Hoe het ook zij, de discussie zal de komende maanden worden voortgezet en hopelijk worden verbreed. De clubs hebben afgesproken onderzoek te doen naar kunstgras. Er zal worden onderzocht of Nederland een achterstand oploopt omdat in het buitenland niet of nauwelijks op kunstgras gespeeld wordt. Er wordt gekeken naar de blessuregevoeligheid van het afwisselend spelen op gras en kunstgras en – wat mij betreft het belangrijkste – er zal gemonitord worden of de ontwikkeling van jeugdspelers achterblijft als gevolg van de opleiding op kunstgras. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in het voorjaar besproken worden waardoor eventuele voorstellen op de volgende algemene vergadering betaald voetbal op de agenda kunnen worden gezet. Per 1 januari gaat er in het arbeidsrecht veel veranderen. De wet Werk en Zekerheid treedt op dan in werking en zal voor clubs en spelers veel gevolgen hebben. Zo zullen alle contracten die aflopend zijn voortaan een maand van te voren schriftelijk moeten worden opgezegd. Bij een verlengde overeenkomst moet dit, conform onze cao, voor 1 april gebeuren. Daarnaast hebben spelers, wiens contract door de club niet wordt verlengd, vanaf 1 juli 2015 recht op een zogenaamde transitievergoeding. De hoogte van deze vergoeding bedraagt eenderde maandsalaris per dienstjaar. Ook wordt een bedenktijd geïntroduceerd. Concreet betekent dit dat als een contract met wederzijds goedvinden wordt verbroken, de speler nog veertien dagen krijgt om op zijn instemming terug te komen. Voor wat betreft het betalen van een schadeloosstelling (lees afkoopsom) bij het verbreken van een contract, blijft de oude situatie gehandhaafd. De minister heeft voor contractspelers in het betaalde voetbal hierop een uitzondering gemaakt in de nieuwe wet, net zoals voor de bepaling dat na twee contacten voor bepaalde tijd een vast contract dient te worden aangeboden. In dit nummer lees je meer hierover. Een tweede wetswijziging betreft de kansspelwetgeving. In 2015 komt er waarschijnlijk een nieuwe wet op de kansspelen. Deze nieuwe wet zou de online gokmarkt in Nederland kunnen legaliseren waardoor er mogelijk reclame gemaakt mag worden voor bookmakers en er Nederlandse wedkantoren kunnen ontstaan. Een nieuwe geldstroom voor het voetbal in Nederland lonkt maar ook het risico op matchfixing neemt toe. ProProf zal de ontwikkelingen kritisch volgen. Opzienbarender dan de wetswijzigingen is de verandering van de competitieopzet. De nieuwe voetbalpiramide kent een verplichte promotie en degradatie tussen betaald en amateurvoetbal. Hij wordt met ingang van het seizoen 2016/2017 ingevoerd. Wat opvalt, is dat de Tweede divisie terugkeert en dat belofteteams van BVO’s deel gaan uitmaken van de competitie als ze zich voor 1 maart 2015 aanmelden. Toen de Tweede divisie in 1971 werd weggesaneerd leidde dat tot veel ophef. En nu is hij zomaar weer terug. Zo zie je maar, niets is onmogelijk in de voetballerij. Dat biedt perspectief voor de gras-discussie. Ko Andriessen Directeur ProProf