ProProf Magazine nummer 32

De herfst is begonnen. Buiten stormt het. De ‘sportzomer’ is nu echt voorbij. Op voetbalgebied was het een behoorlijk teleurstellende zomer. Het Nederlands elftal ging roemloos ten onder op het Europees Kampioenschap na drie kansloze nederlagen. Inmiddels is het nieuwe voetbalseizoen weer begonnen en zijn ook de Europese competities gestart. Ajax verloor helaas nipt van Dortmund, maar de manier waarop geeft hoop voor de rest van de Europese campagne. Belangrijk is dat ook de overgebleven Nederlandse clubs in Europa punten gaan pakken want de start was – met slechts drie Nederlandse clubs in de poulefase – desastreus. Op de Uefa-ranking van dit seizoen staat Nederland 24ste. Er zijn nog behoorlijk wat punten nodig om ook in de toekomst een top tien notering te houden, die recht geeft op meerdere Europese tickets. Ook buiten het veld leveren de Nederlandse clubs strijd. De FC Binnenhof is een onverwachte extra tegenstander gebleken voor onze clubs. In het Kunduz-akkoord (of het Lenteakkoord) hebben de fracties van VVD, CDA, D’66, GroenLinks en Christen Unie een begrotingsakkoord voor 2013 gesloten. In dit akkoord bezuinigen de partijen zo’n 12 miljard extra. Doel is het begrotingstekort onder de 3% te brengen om zo de overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. Ook het voetbal wordt hard getroffen door deze maatregelen. Natuurlijk is het zo dat als er bezuinigd moet worden in tijden van crisis ook onze bedrijfstak een bijdrage moet leveren. Helaas heeft de voetballerij de beeldvorming tegen. De meeste mensen in Nederland denken dat voetballers grootverdieners zijn die gemakkelijk een extra bijdrage kunnen leveren. Feit is dat de bedrijfstak noodgedwongen al een aantal jaren aan het saneren is. Een groot aantal voetballers verdient veel minder dan een modaal salaris en er zijn zelfs heel wat voetballers zijn die op amateur-basis uitkomen voor een betaald voetbal club. Veel meer saneren is volgens mij dan ook niet meer mogelijk. De voorgenomen maatregelen zullen mogelijk leiden tot het verlies van behoorlijk wat arbeidsplaatsen. Twee andere partijen op het Binnenhof, de SP en de PVDA, hebben vanuit Den Haag ook een tackle met gestrekt been ingezet. Deze partijen vinden dat iedere werknemer in Nederland na twee jaar een vaste aanstelling moet krijgen. Een gevolg van dit wetsvoorstel voor ‘de voetballer’ in Nederland is dat hij na twee jaar eenzijdig zijn contract kan opzeggen en naar een andere club kan vertrekken zonder dat de nieuwe club een afkoopsom verschuldigd is. Op het eerste gehoor klinkt meer bewegingsvrijheid en de zekerheid van een vaste aanstelling misschien wel mooi. Maar ik denk dat het hier gaat om ‘schijnzekerheid’. Als de Nederlandse clubs bij een tussentijdse overgang geen vergoedingssom meer kunnen claimen valt er in ons land een belangrijke geldstroom weg. Geld dat nu nog wordt aangewend voor ondermeer spelerssalarissen en jeugdopleidingen. En dan te bedenken dat het buitenland geen last heeft van deze wetgeving. Daar zit ook mijn grootste bezwaar. De kans is groot dat de eredivisie wordt leeggeroofd en dat clubs stoppen met het opleiden van jeugdspelers omdat er geen geld meer is en het bovendien geen zin heeft. Gevolg is dat onze competitie binnen twee jaar zo goed als failliet is waarmee voetbalsuccessen voorgoed tot het verleden horen. Dit terwijl voetbal als meest populaire sport ook een grote maatschappelijke waarde vertegenwoordigt en daaraan gekoppeld ook een grote economische waarde heeft. De supporters zal veel plezier ontnomen worden en miljoenen euro’s aan opbrengsten voor de schatkist zullen worden verkwanseld. Positief punt is wel dat zowel de Kunduz-coalitie als SP en PVDA geen meerderheid hebben om bovenstaande maatregelen één op één door te voeren. Na de verkiezingen van 12 september lijkt het erop dat VVD en PVDA samen een regering gaan vormen. Ik ga er vanuit dat zij het inzicht hebben om niet aan de wortels van het betaald voetbal te ‘knagen’ en het voetbal een eerlijke kans geven om de concurrentie te blijven aangaan. Hoop doet leven! Ko Andriessen Directeur ProProf