Sociale partners overleggen over noodmaatregelen

De FBO, VVCS en ProProf gaan naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de competities tot 1 september stil te leggen, gezamenlijk bekijken of er op korte termijn collectieve maatregelen genomen kunnen worden om de financiële impact op de betaald voetbal branche zoveel mogelijk te beperken.

De afgelopen weken zijn de sociale partners – in afwachting van het definitieve besluit van het kabinet – reeds continu met elkaar in gesprek geweest. Een eerste inhoudelijk overleg zal nu op korte termijn gaan plaatsvinden.