Uitspraak tv-rechten in Juli

Op 10 april vervolgden we samen met de Centrale Spelersraad (CSR) en de VVCS de tv-rechtenprocedure. Een discussie die al loopt sinds 1999. Tot die tijd kreeg de CSR altijd een deel van het televisiegeld, waarmee sociale intiatieven konden worden ontplooid. Opeens stopten de clubs hun afdrachten. Achter de schermen is hierover al een lange discussie gaande. Principieel gezien vinden we dat spelers hier recht op hebben. Afgelopen woensdag voerden we in de rechtbank ons pleidooi. In juli zal de rechter uitspraak doen.