ProProf Magazine nummer 21

Door de verhuizing van ons kantoor en het binnenhalen van nieuwe partners was er eind vorig jaar reden voor een feestje. Nu, drie maanden verder, hebben we als ProProf opnieuw iets te vieren. Op 19 maart bestaan we namelijk officieel 10 jaar. Zelf ben ik vanaf het allereerste begin betrokken bij ProProf. Met mijn toenmalige collega’s van vakbond De Unie, Jac Teuwen en Harrie van Herpen ging ik naar een overleg met een aantal agenten in Motel Vianen. Op 1 juli 1999 zou de Wet Flex en Zekerheid van kracht worden. Alle partijen in het betaalde voetbal waren het erover eens dat deze wet ongewenste bijeffecten voor het voetbal had. Spelers met een verlengd contract konden met een korte opzegtermijn van club veranderen. Dit zou grote sportieve en financiële consequenties voor spelers en clubs kunnen hebben. Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) gesloten tussen werkgever- en werknemersorganisaties kon uitkomst bieden. Vakbond De Unie en de agentschappen van Rob Jansen, Henk van Ginkel, Sigi Lens en Kees Ploegsma sloegen de handen ineen en op 19 maart 1999 werd Unie ProProf opgericht. Dankzij de agenten kende Unie ProProf een vliegende start met ruim driehonderd leden waaronder bijna alle internationals. De nieuwe vakbond meldde zich aan de onderhandelingstafel met werkgeversorganisatie FBO en na een aantal onderhandelingsrondes werd voor het eerst sinds lange tijd weer een cao in het voetbal afgesloten. Later ondertekenden ook de collega’s van de VVCS deze overeenkomst. Door de cao in 1999 werden de gevolgen van de Flexwet buiten werking gesteld. Een ander belangrijk punt was het doorbetalen van spelers bij arbeidsongeschiktheid. Het is een unieke afspraak die spelers de zekerheid geeft dat ook bij langdurige blessures hun loon tot aan het einde van het contract wordt doorbetaald. In de meeste andere Europese landen moeten spelers hier dure verzekeringen voor afsluiten! Anno 2009 zijn we vier cao’s verder. De rugdekking voor spelers is nog beter verzorgd. De eerder genoemde afspraak staat nog steeds, bovendien is er een Sociaal Fonds opgericht van waaruit scholingsprojecten worden gefinancierd. Verder is er een nieuwe pensioenvoorziening opgezet en het CFK-fonds is verankerd in de cao. Los van de cao biedt ProProf ook op eigen titel (om)scholingstrajecten aan en kunnen voetballers via de vakbond deelnemen aan een schuldsaneringstraject. Voor de toekomst is er nog genoeg te doen. Al jaren maken we ons sterk voor een calamiteitenvoorziening van waaruit spelers die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen geholpen kunnen worden. Daarnaast kan de rechtspositie van spelers nog steeds verbeterd worden. Clubs proberen namelijk steeds vaker allerlei onwettige bepalingen in contracten op te nemen. Voorlopig zijn we dus nog lang niet klaar. Op naar de volgende 10 jaar! Ko Andriessen