ProProf Magazine nummer 19

Het was een mooie sportzomer. Het Nederlands elftal overtuigde in Zwitserland met geweldige uitslagen tegen de wereldkampioen en de vicewereldkampioen. De tennissers Rafael Nadal en Roger Federer speelden de beste Wimbledon-finale aller tijden en de atleet Usain Bolt liep op de Olympische spelen de 100 meter in de snelste tijd ooit, terwijl hij halverwege al aan het uitlopen was! Op het speelveld waar ProProf zich beweegt, deden zich ook opvallende ontwikkelingen voor. Zo kondigde KNVB-directeur Henk Kesler tijdens de voorjaarsvergadering in mei een degradatieregeling af die al met ingang van het huidige seizoen in werking moet treden. Voor menig eerste divisieclub kwam deze mededeling als een onaangename verassing. Ook de Centrale Spelers Raad (CSR), waar ik zitting in heb, zet vraagtekens bij de timing van het besluit van de KNVB. Met de KNVB is de CSR van mening dat de Jupiler League moet worden gevormd door financieel gezonde clubs die hun verplichtingen naar contractspelers en derden nakomen. Echter, het voorgenomen besluit van het Bestuur Betaald Voetbal kan er ook toe leiden dat financieel gezonde clubs het betaald voetbal moeten verlaten, terwijl clubs die hun financiële verplichtingen niet kunnen nakomen aan boord blijven. De CSR vindt dat als er sprake is van een verplichte degradatie, er ook sprake moet zijn van een verplichte promotie vanuit het amateurvoetbal. Wij pleiten dus voor een gezonde eerste divisie maar ook voor behoud van werkgelegenheid. Vooralsnog is het onduidelijk wat de arbeidsrechtelijke gevolgen zijn van een dergelijke degradatieregeling. Wat mij betreft zal een contract te allen tijde moeten worden gerespecteerd, dus ook als een club onverhoopt komt te degraderen! De arbitragezaak die Kenneth Perez had aangespannen tegen Ajax ging ook om het respecteren van contracten. In het ‘nieuwe’ contract van Perez stond dat hij zich beschikbaar moest houden voor wedstrijden en trainingen van het eerste en tweede elftal. Toen Perez door Marco van Basten uit de eerste elftalselectie werd verwijderd, claimde Perez voor de arbitragecommissie dat hij gezien zijn leeftijd, ervaring en staat van dienst een eerste elftal- contract had en dientengevolge weer met het eerste elftal zou mogen meetrainen. De arbitragecommissie stelde Ajax op grond van die clausule in het gelijk en veroordeelde Kenneth Perez – zijn transfer naar Twente buiten beschouwing gelaten – tot een seizoentje Ajax 2. Het vreemde aan deze kwestie is dat een club maximaal maar vier dispensatiespelers in wedstrijden van het tweede elftal mag opstellen. Bij een club als Ajax hebben meer dan dertig spelers dezelfde bepaling in hun contract staan. Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat op grond van een bepaling die zó algemeen is, zo’n ingrijpend besluit wordt genomen. Wat mij betreft had de arbitragecommissie daar rekening mee moeten houden. Tot slot een opmerking over het spelersaandeel Televisierechten. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen VVCS, ProProf en onze advocaten over voeging door ProProf in de TV-rechtenprocedure. De advocaten gaan nu samenwerken waarbij ProProf ook de visie van een tweetal hoogleraren zal inbrengen om de procedure tot een goed einde te brengen. Ik houd jullie op de hoogte van het verdere verloop van deze zaak. Ko Andriessen