Constructief vervolg cao besprekingen

ProProf  heeft vandaag met de VVCS en de vertegenwoordigers van de clubs een constructief overleg gevoerd over de nieuwe voetbal-cao. Daarin hebben wij opnieuw onze standpunten naar voren gebracht. De partijen zijn het op hoofdlijnen met elkaar eens. Naar verwachting kunnen we de nieuwe cao binnenkort presenteren.