Centrale spelersraad: gezondheid spelers staat voorop

Vanmiddag heeft de Centrale Spelersraad in een extra vergadering gesproken over de huidige situatie in het betaald voetbal. Duidelijk voor een ieder is dat er tot 28 april zeker niet getraind gaat worden en voorts dat er voor 1 juni zeker geen competitiewedstrijden gespeeld gaan worden. Of dat na 1 juni wel gaat gebeuren is afhankelijk van wat het RIVM en onze regering de komende periode bepalen. Ook de KNVB heeft dat op te volgen. De CSR vertrouwt wat dat betreft op het oordeel van de specialisten van het RIVM. Niet eerder dan wanneer zij zeggen dat, en exact hoe, de veiligheid en gezondheid van spelers gewaarborgd kan worden, zullen de spelers de trainingen en wedstrijden hervatten. Uiteraard huldigt ook de KNVB dit standpunt. De CSR onderkent uiteraard dat de spelers, clubs en bond samen de bedrijfstak betaald voetbal vormen en dan ook een groot gemeenschappelijk belang hebben. Maar nogmaals, de gezondheid komt op de eerste plaats.