Betaald voetbal met politiek in gesprek over spelersmakelaars

Op initiatief van Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken (PVDA) heeft gisteravond een gesprek plaatsgevonden met diverse betrokken partijen binnen het betaald voetbal. In zijn algemeenheid is gesproken over de beroepsgroep spelersmakelaars waaronder de op handen zijnde nieuwe regelgeving van de FIFA met betrekking tot de licenties en het benaderen van en bemiddelen voor spelers onder de 16 jaar. Vertegenwoordigd in Den Haag waren de KNVB, FBO, VVCS, Pro Agent en ProProf. Alle aanwezigen waren het er over eens dat er een vorm van regulering dient te bestaan ter bescherming van zowel spelers als clubs en om de kwaliteit van de beroepsgroep spelersmakelaars te waarborgen. Dit op zowel nationaal als internationaal niveau. “Het was een open en vooral constructief gesprek. Alle betrokken partijen hebben met elkaar afgesproken de ideeën nader uit te werken om vervolgens over een maand weer samen te komen. Dit laat onverlet dat de KNVB richting de FIFA zijn zorgen over de eventuele afschaffing van het huidige licentiesysteem zal blijven uiten,” aldus een woordvoerster van de bond